รายชิ่อวิทยากรหัวข้อบรรยาย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติประวัติศาสตร์จิตรกรรมไทยสู่ความเป็นจิตรกรรมร่วมสมัย
ศ.สตราจารย์วิโชค มุกดามณีศิลปินแห่งชาติรอหัวข้อ
พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปญฺโญพระอาจารย์ วัดป่าสุคะโตธรรมะ - ศิลปะ กับการดำเนินชีวิต
คุณประกิต กอบกิจวัฒนาExecutive Creative Director บ.ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัดโอกาสทางอาชีพของนักศึกษาศิลปะ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรีศิลปินอาวุโสประสบการณ์ตรงของศิลปินอาวุโส
ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัตกรรมการออกแบบด้วย 4DNA
ดร.ดิสพล จันศิรินักสะสมศิลปะคุยกับนักสะสมศิลปะ