B70

นายชลากร ม่วงรัก (เอ็ม)

วิทยาลัยช่างศิลป์

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องเอ็ม"