B57

นายณัฐพล ศรีใจ (เบียร์)

ครุศาสตร์ จุฬา

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องเบียร์"