B52

นายฤทธิเดช เสียงเส้ง (เอ็ม)

ม.ทักษิณ

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องเอ็ม"