B50

นายเสฎฐวุฒิ นนท์อ่อน (บาส)

มทร.อีสาน นครราชสีมา

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องบาส"