B45

นายพงศธร ทิพาเสถียร (แมน)

ม.ขอนแก่น

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องแมน"