B42

นายสุกลวัฒน์ แซ่ว่าง (อ๊อฟ)

ม.ราชภัฎเชียงใหม่

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องอ๊อฟ"