B40

น.ส.เกตนิกา เทพรักษา (ไวท์)

ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์

พัฒนาการผลงาน



คลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน




ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องไวท์"