B40

น.ส.เกตนิกา เทพรักษา (ไวท์)

ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องไวท์"