B30

น.ส.ณัฐกาญจน์ พันธ์สถิตย์ (แอม)

ม.ราชภัฎเชียงราย

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องแอม"