B28

น.ส.มาลีเย๊าะ กาโมะ (ซู)

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องซู"