B22

นายกิตติคุณ ธนะแพสย์ (แบงค์)

ม.ขอนแก่น

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องแบงค์"