B20

น.ส.วรรณิดา คำแก่น (แบ๋ม)

ม.ราชภัฎเชียงราย

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องแบ๋ม"