B16

นายกฤติพงศ์ พรมจารีย์ (หยุ้ง)

ม.ราชภัฎมหาสารคาม

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องหยุ้ง"