B12

น.ส.ธัญทิพย์ ศรีคำ (กีตาร์)

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องกีตาร์"