B06

นายเกียรติภูมิ นานาวัน (สมิง)

ม.ราชภัฏสกลนคร

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องสมิง"