B02

น.ส.กาญจนา ทันเพราะ (อาย)

มทร. อีสาน นครราชสีมา

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องอาย"